Prema članu 42.stav 3. Zakona o PDV-u dostavljamo Vam kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, a u prilogu podatke naseg preduzeća.

Pun naziv preduzeća po kome je upisan u registar:

„TALARIS Engineering“ d.o.o.

 1. Skraćeni naziv preduzeća: „TALARIS Engineering“ d.o.o
 2. Adresa preduzeća: Savski Nasip 9a, 11070 Novi Beograd
 3. Poreski identifikacioni broj (PIB): 105374004
 4. Obveznik PDV-a: DA (Potvrda o registraciji za obveznike)
 5. Matični broj: 20365323
 6. Šifra delatnosti: 4778
 7. Registarski broj: 20365323
 8. Ovlašćeno lice: Đorđe Gajicki
 9. Podaci o računima u banci: „Halkbank“ t.r. 155-12875-88
 10. Kontakt telefon: 011/313 99 70
 11. E-mail: info@talaris.rs

* Podaci o izvršenom evidentiranju za PDV