Protivpožarna vrata imaju osnovnu ulogu da od samog požara zaštite ljude i materijalna dobra. PP vrata treba da ne dozvole širenje samoga požara iz prostora u kome je nastao i to im je jedna od glavnih funkcija.

Trebamo biti svesni da ukoliko uspostavimo efikasnu zaštitu od samoga požara, dobijamo dodatno vreme koje nam je potrebProtivpozarna vratano.To je vreme koje je potrebno kako bi smo na vreme izvršili evakuaciju ljudi i materijalnih dobara iz objekta gde je požar i nastao.Protivpožarna vrata kako nalažu propisi PP zaštite moraju biti otporna na sam plamen i neškodljiva po zdravlje ljudi i samu okolinu.

U našoj zemlji kontrolu PP vrata kao i njihovu vatrootpornost kontroliše Institut za ispitivanje materijala „IMS“. Naša protivpožarna vrata poseduju atest ove institucije na vatrootpornost od 60-120 minuta.

Svim kupcima za protivpožarna vrata je obezbeđena ugradnja i servis vrata kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.

Zakon je definisao sistem o zaštiti od požara, a isti možete pogledati OVDE

U našoj ponudi se nalaze gotovo sve vrste protivpožnih vrata. Sama vrata prema konstrukciji možemo podeliti na:

      • jednokrilna
      • dvokrilna
      • klizna

U našoj ponudi se nalaze protivpožarna vrata kao i protivdimna vrata standardnih dimenzija, kao i vrata koja se izrađuju po meri kupca.

Standardna protivpožarna vrata su tako osmišljena da se ugradnja lako izvodi. Sama vrata se mogu prilagoditi većini standardnih zidarskih otvora a ista su reverzbilna – imaju mogućnost ugradnje da budu leva ili desna. Ovo se postiže veoma  lakim okretanjem vrata na mestu ugradnje prema samom otvoru. Vrata se nalaze na našem lageru i ista se mogu ugraditi čak i u danu kada su i kupljena. Ova vrata imaju pogodnost što im je cena znatno pristupačnija od vrata koja se prave po zadatoj meri kupca. Iz tog razloga treba iskoristiti tu pogodnost i ugraditi ista gde god nam to dozvoljavaju uslovi.

Za klijente koje ne zadovoljavaju vrata standardnih dimenzija možemo ponuditi pp vrata  koja se prave po tačnoj meri i želji kupca. Ova vrata se izrađuju prema tačnim traženim merama kupca, imaju mogućnost postavljanja dodatne opreme, može se birati boja vrata kao i vrsti štoka. Vreme koje je potrebno za isporuku i ugradnju ovakvih vrata je nešto duže od vremena koje je potrebno za nabavku i ugradnju standardnih PP vrata. Ova vrsta vrata može biti  sa protivpožarnim žaluzinama, delimično ostakljena, klizna, sa ili bez praga itd.

Sve cene za protivpožarna vrata možete dobiti u našem prodajnom salonu ili slanjem upita na e-mail.

Ugradnja protivpožarnih vrata

Svim našim klijentima nudimo uslugu transporta i ugradnje prptivpožarnih vrata na teritoriji cele Republike Srbije. Ugradnja PP vrata se dodatno naplaćuje a zavisi od dimenzija vrata, količine vrata, mesta i načina ugradnje. Sve detaljnije informacije možete dobiti u našem SALONU.

Mere zaštite od požara:

Kako ne bismo došli u situaciju da nam neko od naših bližnjih i bilo ko drugi nastrada u požaru, moramo se pridržavati par saveta.

• prilikom vršenja građevinskih radova moramo koristiti samogasive i nezapaljive materijale
• prostor moramo opremiti protivpožarnim vratima i sistemima
• moramo obezbediti protivpožarne tj. evakuacione puteve
• moramo izvršiti obeležavanje lokacija gde je zabranjeno korišćenje otvorenog plamena
• obezbetiti stalno prisustvo vatrogasaca na mestu gde postoji trenutna opasnost od požara
• izvršiti obuku stanara u stambenim zgradama, a u preduzećima zaposlene
• obezbediti aparate i drugu opremu za gašenje početnih požara (do dolaska vatrogasaca).