ZAŠTO JE DRVO ALUMINIJUM STOLARIJA SKUPLJA?

Prilikom gradnje stambenih ili poslovnih objekata izbor stolarije predstavlja veoma važnu odluku. Pored finansijskih ulaganja, neophodno je izabrati stolariju koja će biti energetski isplativa, imati što duži vek trajanja, kao i koja će se najbolje uklopiti u arhitekturu i doprineti estetici samog prostora i boravka u njemu. U predhodnom tekstu nabrojali smo vrste stolarije koja se koristi kod nas i u svetu, kao i njihove prednosti i mane. Jedna od njih je i drvo aluminijum stolarija koja je nastala spajanjem drveta i aluminijuma i maksimalnim iskorišćavanjem osobina ova dva materijala.

Osnovu profila ove vrste stolarije čini drvo. Drvo je prirodni materijal koji se koristi bez ikakve bojazni za zdravlje ljudi i ekologiju životne sredine, dok je osećaj prirodne topline poseban u odnosu na sve druge stolarije. Međutim, drvo je, ukoliko je stalo izloženo spoljašnjim uticajima, što je slučaj sa prozorima i vratima, veoma osetljivo i porozno. Tada dolazi do izražaja aluminijum, koji sa spoljašnje strane oblaže drvo i svojom velikom otpornošću ga štiti od spoljašnjih uticaja. Da bi drvo moglo da se koristi u drvo aluminijum stolariji, ono predhodno mora biti obrađeno. Šta to znači? Drvo se čisti od čvorova i svih drugih nesavršenosti, seče se u tanke drvene lajsne, tzv. lamele, koje se potom horizontalno i poprečno lepe. Na ovaj način dobija se kvalitetnije drvo, drvo veće čvrstoće i mehanički otpornije sa dužim vekom trajanja.

Spoljašnja obrada takvog drveta ogleda se u premazivanju raznim podlogama, a u novije vreme vodootpornim eko lakovim. Drvo ima široku paletu boja, od kojih su najzastupljenije bezbojna, mahagoni, hrast i orah. Upravo ovi noviji premazi omogućili su da pored dosadašnjih otpornijih vrsta drveta, kao što su hrast i čamovina, budu korišćena kao sirovine i manje otporna stabala javora, kruške, jasena. Ovako obrađeno visokokvalitetno drvo se u daljem procesu proizvodnje drvo aluminijum stolarije, oblaže aluminijumom sa spoljašnje strane profila, kako bi se povećala otpornost i vek trajanja ove stolarije.

Aluminijum pre procesa proizvodnje drvo aluminijum stolarije prolazi kroz ozbiljan proces mehaničkog i hemijskog čišćenja, a potom, iako je sam po sebi veoma otporan materijal, dodatno se ućvršćuje anodizacijom. Anodizacija je elektrohemijski proces putem koga se površinski sloj aluminijuma pretvara u aluminijum oksid koji štiti aluminijum od korozije, mehaničkih oštećenja, povećava električnu izolaciju i daje duži vek trajanja. Nakon anodizacije ovaj novodobijeni površinski sloj se eletrohemijskim procesom i upotrebom soli boji u odgovarajuću boju.

Nakon obrade drveta i aluminijuma, vrši se njihovo međusobno spajanje. Budući da su u pitanju dva materijala različite toplotne provodljivosti, da bi se izbeglo zagrevanje aluminijuma od strane drveta i hlađenje drveta od strane aluminijuma uvodi se tzv. termički prekid. Naime, ova dva dela profila se međusobno spajaju pomoću pvc spojnica. Kada se pod uticajem temperature drvo širi, ono ne vrši pritisak na aluminijumski deo, zahvaljujući upravo ovim pvc spojnicama. Aluminijumski okvir klizi duž spojnica izbegava pritisak, a ujedno štiti drvo.

Svi navedeni procesi obrade drveta i aluminijuma su složeni procesi koji iziskuju vreme i značajna sredstva. Upravo iz tog razloga, kao i činjenice da su i drvo i aluminijum skupi materijali, drvo aluminijum stolarija je skuplja u odnosu na druge stolarije. Sa druge strane, drvo aluminijum stolarija daje krajnji proizvod koji je otporniji, odnosno doživotni proizvod, što baš i nije slučaj sa drugim materijalima. Veće početno ulaganje isplatiće se vremenom. Drugim rečima, ukoliko raspolažete dovoljnim sredstvima, ne štedite na kvalitetu.

Zaključak svega jeste da se prilikom izbora stolarije neophodno informisati o prednostima i manama svake stolarije ponaosob, a onda na osnovu budžeta pronaći najbolju moguću opciju.

Kakva je situacija kod vas, koju stolariju ste izabrali? Da li ste čuli za drvo aluminijum stolariju? Da li imate iskustva sa njom ili da li bi je izabrali? Pišite nam ukoliko imate nekih pitanja ili nam predložite šta biste voleli još da pročitate na ovu temu. Budite sigurni da ćemo se potruditi da odgovorimo na sve vaše nedoumice i olakšamo vam najbolji mogući izbor.

Za Talaris, Snežana Trtica Graovac