PODACI ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA

Prema članu 42.stav 3. Zakona o PDV-u dostavljamo Vam kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, a u prilogu podatke naseg preduzeća.
PRILOG:

Pun naziv preduzeća po kome je upisan u registar:

„TALARIS Engineering“ d.o.o.
1. Skraćeni naziv preduzeća: „TALARIS Engineering“ d.o.o
2. Adresa preduzeća: Savski Nasip 9a, 11070 Novi Beograd
3. Poreski identifikacioni broj (PIB): 105374004
4. Obveznik PDV-a: DA (Potvrda o registraciji za obveznike)
5. Matični broj: 20365323
6. Šifra delatnosti: 4778
7. Registarski broj: 20365323
8. Ovlašćeno lice: Đorđe Gajicki
9. Podaci o računima u banci: „Čačanska Banka“ – 155-12875-88
10. Kontakt telefon: 011/313 99 70
11. E-mail: info@talaris.rs

* Podaci o izvršenom evidentiranju za PDV  Potvrda o izvresnom evidentiranju za PDV