Krediti za energetsku efikasnost (valua- EUR, dinarska protivvrednost na dan puštanja kredita)

Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Rok: Do 84 meseca
Učešće: Min. 30% od iznosa profakture/fakture
Nominalna kamatna stopa (godišnji nivo): 4.00%
Naknada: – obrada kreditnog zahteva 1.00%
Realizacija kredita: – uplata na račun prodavca dobara ili davaoca usluge
Kredit: valuta 978 (eur) dinarska protivvrednost na dan puštanja kredita
Napomena: Krediti se odobravaju iz kreditne linije GGF.