Pored odluke o novoj stolariji i proces zamene postojeće, predstavljaju jedan od kompleksnih poslova kada se radi o adaptaciji stambenog ili poslovnog objekta.

Iako se pri samoj pomisli stiče utisak, da je to jedan jednostavan posao, nećemo dramatizovati, ali moramo naglasiti da je to posao kome se mora posvetiti izvesna pažnja i profesionalizam.

Kako se PVC stolarija pokazala kao dobar odnos cene i kvaliteta, upravo je ona jedna od najzastupljenijih stolarija na tržištu. Nakon odabira prodavca, prvi korak jeste pravilno uzimanje mera za novu stolariju.

Naravno ovo se odnosi na one slučajeve kada vi želite sami da izmerite dimenzije ili kada je prodavac teritorijalno veoma udaljen.

Sam proces uzimanja mera razlikuje se u dva slučaja:

1. Uzimanje mera na novom objektu na kome do tada nije postojala stolarija,
2. Uzimanje mera na objektu sa kog je skinuta stara stolarija.

Uzimanje mera mnogo je jednostavnije kod novog objekta. Merenje se vrši u dva pravca:

• Po visini,
• Po širini

U oba slučaja uzimaju se tri mere sa unutrašnje i sa spoljašnje strane otvora. Kada je u pitanju merenje po visini, uzimaju se mera: na vrhu, na sredini i na dnu. Kod merenja po širini, uzimaju se mere uz levu bočnu stranu, po sredini i uz desnu bočnu stranu.

Ukoliko se dobiju različite dimenzije pri merenju visine ili merenju širine, uvek se uzima najmanja vrednost koja je dobijena.

Kada je u pitanju uzimanje mera sa otvora sa koga je skinut ili planira da se skine predhodni prozor, proces uzimanja mera je znatno teži. Velika pažnja mora se posvetiti dodatnim delovima prozora (roletne, kutija za roletne,…). U takvom slučaju neophodno je skinuti pervajz, odnosno ukrasne lajsne, što bolje prići prozoru i izmeriti širinu i visinu na po dva mesta.

Kada su u pitanju PVC vrata, pored merenja po visini i širini, vrši se i merenje dubine štoka vrata i to tri sa leve i tri sa desne strane. Veoma je bitno uzeti dimenzije sa poda na kome su završeni svi radovi(postavljen parket, laminat), u protivnom dobiće se krive dimenzije, veća vrata i problem na startu. Prilikom uzimanjamera, određuje se i zapisuje na koju stranu se otvaraju vrata. Sve precizne dimenzije dosatvljaju se prodajnom salonu.

ZAŠTO JE BITNO PRECIZNO MERENJE?

Da bi se izbegle i najsitnije greške, neophodno je dostaviti tačne dimenzije. Upravo iz tog razloga se uzimanju manje dimenzije, jer manji prozor je moguće ugraditi u određeni otvor, gde će se višak otvorenog prostora popuniti izolacionim materijalom.

Međutim, ukoliko se poruči prozor ili vrata po većim dimenzijama, ista se ne mogu ugraditi ili se mora praviti novi otvor, što iziskuje dodatne troškove i duži vremenski period ugradnje.

Naravno sve ove peripetije i stres možete izbeći ukoliko pozovete montažere firme u kojoj planirate da kupite stolariju i prepustite posao profesionalcima koji znaju šta rade. Sa druge strane, ovaj tekst je nastao sa ciljem da pokaže kako da u situacijama, kada nije moguće pozvati montažere sami odradite posao.

Kao i u svakom poslu, ukoliko pristupite sa dovoljno pažnje i koncentracije, posao će biti rešen na najbolji mogući način.

Na samom kraju, budite slobodni da nam date povratne informacije. Da li vi imate PVC stolariju? Kako ste zadovoljni? Da li ste sami odredili dimenzije ili su za vas to obavili profesionaci? Pišite nam ukoliko imate dodatnih pitanja na ovu ili neke slične teme.

Za Talaris, Snežana Trtica Graovac