KAKO PRAVILNO KORISTITI SIGURNOSNA VRATA

Danas kada idete u kupovinu, posebno ukoliko je u pitanju neki tehnički uređaj, obično u jednoj kesi nosite uređaj, a u drugoj uputstvo za upotrebu u 6 primeraka. Svi isti, ali jezik drugačiji. Pa tako imamo na engleskom, italijanskom, nemačkom, ruskom, srpskom. Mada, ne tako retko dešava se da imamo sve jezike, sem srpskog. Tada stupa na snagu komšijin mali sa znanjem engleskog ili google prevodilac. Zato da ne biste imali neprijatnosti, uvek prilikom kupovine pitajte da li postoji uputstvo na maternjem vam jeziku ili ne, da možete odmah da reagujete.

Zašto je uputstvo za upotrebu bitno? Jednostavno, da bi znali kako da pravilno rukujemo sa novim uređajem, aparatom ili komadom nameštaja ….. E sada ovde stupa na snagu ona naša „ja sve znam“ osobina. Odgovori tipa „Nisam glup da to ne znam“, „Ma, šta će mi saveti,? To je smešan posao.“, „Samo uzimaju pare, mogu to sam da ugradim.“ ….

Međutim, odbacite sujetu i razne teorije zavere i vodite računa o dve stvari kada je u pitanju uputstvo za upotrebu:
1. Uvek, prilikom kupovine, proverite da li imate uputstvo na svom jeziku,
2. Uvek čitajte i pridržavajte se onoga što ste pročitali.

Iako možda mislite da niste ništa veliko i pogrešno uradili na svoju ruku, obično je suprotno. Zašto? Svaki kvar nastao neadekvatnom upotrebom ne podleže garanciji. Drugim rečima, onako narodski, veća dara nego mera.

Upravo iz svega navedenog, prilikom kupovine sigurnosnih vrata, budite pažljivi i strpljivi. Tražite uputstvo za upotrebu i zamolite majstora, mada je to u njegovom opisu posla, da vam objasni kako funkcioniše sistem zaključavanja, kako se otvaraju i zatvaraju vrata, kome se obratiti u hitnim situacijama i sl.

Kako danas postoji veliki broj različitih modela, nismo u mogućnosti da vam navedemo precizna uputstva korišćenja, ali neke uopštene stvari možemo izdvojiti:

1. Pažljivo otvarajte i zatvarajte vrata, bez lupanja i nasilnog guranja,
2. Pažljivo ubacujte ključ u bravu i okrećite onoliko puta koliko je potrebno da biste zaključali ili otključali vrata. Ovo je bitno iz razloga što postoji tzv.prazan hod, koji ključ napravi pre samog zaključavanja,
3. Ne otvarajte vrata guranjem ili povlačenjem ključem koji se nalazi u bravi, jer na taj način oštećujete samu sigurnosnu bravu i ključ,
4. Ne ostavljajte ključ u bravi u vertikalnom položaju, jer na taj način možete blokirati vrata. Horizontalni položaj je siguran i ne predstavlja bojazan od prinudnog zaključavanja,
5. Posebnu pažnju posvetite pravilnom ubacivanju ključa u sigurnosnu bravu i pravilnom otključavanju i zaključavanju,
6. Koristite špijunku na vratima i nakon korišćenja uvek spustite poklopac špijunke,
7. Ako primetite da se vrata teže zatvaraju ili otvaraju ili brava ima čudan zvuk, ne majstorišite sami, odmah zovite servisnu službu.

Sigurnosna vrata su proizvodi koji su posebno osetljivi na nepravilno korišćenje, koje sistem zaštite može protumačiti kao mogućnost obijanja i zablokirati vrata. Zato ukoliko ne želite da zakasnite na posao, ostanete na ulici ili imate dodatne troškove popravke, držite se knjige – čitajte uputstvo i budite u skladu sa njim.

I, imajte jedno na umu, uputstvo za upotrebu postoji da bi nam omogućilo duže i lakše korišćenje datog proizvoda, bez skrivenih troškova i negativnih osuda.

Kako se vi obično ponašate kada su uputstva za upotrebu u pitanju? Da li ih čitate i da li im pridajete značaj? Koja su to pitanja koja vas muče kada su sigurnosna vrata u pitanju? Pišite nam i dajte predloge čime da se pozabavimo u narednim tekstovima.

Za Talaris, Snežana Trtica Graovac