Veliki stepen otpornosti sigurnosnih vrata u velikoj meri zavisi od jačine sigurnosnih brava. Na našem tržištu uglavnom su zastupljena sigurnosna vrata sa kasa (sefovskim) ključem, cilindar sigurnosnom bravom, kao i kombinacija ove dve iste ili dve različite sigurnosne brave.

U novije vreme sve više se smatra da su cilindar brave bolje i praktičnije za upotrebu. Veća sigurnost sa kodiranim ključem koji se ne može kopirati, manji ključ za jednostavnije nošenje i upotrebu, lakša demontaža i zamena stare cilindar brave novom i sl. Iako su daleko zastupljenije jednodelne cilindar brave, u praksi se mogu naći i dvostruke cilindar brave.

Osnovne razlike između ovih brava ogledaju se u sistemu zaključavanja. Naime, kako samo ime govori, jednostruke cilindar brave imaju jedan cilindar, dok dvostruke se mogu pohvaliti sa dva cilindra.

Vrata opremljena jednostrukom bravom, spolja se otvaraju pomoću ključa, dok se sa unutrašnje strane zaključavanje i otključavanje vrši jednostavnim okretanjem ručice tzv. leptira. Za razliku od njih, vrata sa dvostrukim cilindrom zatvaraju se sa spoljašnje i sa unutrašnje strane pomoću ključa. Kod ovih vrata ne postoji mogućnost otključavanja pomoću leptira.

Dvostruka cilidar brava, izvor www.masterlock.com

Poređenjem ova dva modela, ekonomičnost i efikasnost idu u korist jednostrukih cilindar brava. Niža cena i jednostavnija ugradnja sa jedne strane, kao i jednostavno zaključavanje i otključavanje, sa druge, glavni su razlozi zašto su ove brave zastupljenije na tražištu.

Na osnovu svega navedenog, postavlja se pitanje zašto i kada ugrađivati dvostruke cilindar sigurnosne brave? Ovi modeli pokazali su se kao veoma efikasni u smislu zaštite kod jedne vrste ulaznih vrata, vrata sa staklenim površinama ili vrata u čijoj neposrednoj blizini se nalazi prozor.

Razbijanjem stakla, ova vrata bivaju laka i česta meta obijanja. Jednostavnim provlačenjem ruke, kradljivci lako, okretanjem unutrašnjeg dela brave, odnosno leptira, nesmetano ulaze u stambeni prostor. Ugradnjom dvostruke cilindar brave, kradljivci ne mogu da otvore vrata sa unutrašnje strane, budući da je za otvaranje neophodan ključ.

Kako svaka prednost mora da ima i neku manu, isti slučaj je i sa dvostrukom cilindar sigurnosnom bravom. Glavni problem leži u tome što uvek, svaki član vaše porodice, mora znati gde se nalazi ključ, jer u protivnom ostaje zaključan u kući. Ovo posebno može biti nezgodno u hitnim slučajevima kada se brzo mora napustiti stan (požar i sl.).

Upravo ove brave su dokaz da pre svake kupovine, morate znati šta vam treba, informisati se na tržištu o ponudi, a potom kupiti ono što će vam koristiti.

Kako vam se čini tekst koji ste upravo pročitali? Da li ste saznali neke nove informacije? Za koji model cilindar sigurnosne brave biste se odlučili ? Pišite nam i podelite se nama vaša iskustva, pitanja i nedoumice vezano za sigurnosne brave i sigurnosna vrata. Mi smo mnogostruko zainteresovani za nove kontakte i nove razmene informacija.

Za Talaris, Snežana Trtica Graovac