2. EKONOMIČNOST

Cenovno posmatrano, pvc stolarija ima najpovoljniju cenu u odnosu na drvenu i alu stolariju. Drvena stolarija ima višu cenu, manju otpornost i manju efikasnost u odnosu na pvc stolariju. Sa druge strane, alu stolarija predstavlja najsavremenije oblike stolarije, koje automatski vuče i znatno višu cenu u odnosu na pvc stolariju. Takođe, pored cene, glavna mana alu stolarije je slabija toplotna izolacija, čime su početni i dugoročni troškovi veći. Zaključujemo da pvc stolarija predstavlja dobar odnos cene i kvaliteta na dnevnom i dugoročnom nivou.

1. EFIKASNOST – UŠTEDA ENERGIJE
3. ESTETIKA
4. IZDRŽLJIVOST I VEK TRAJANJA
5. LAKO ODRŽAVANJE